Piano Suzuki i SECE

ANNA ALEMANY USÓN

¡Bien! Mensaje recibido

Piano - Nivell 3

SECE - Nivell 1

Telèfon: 615 287 533

Ensenya a:

Barcelona

Web:

http://www.vilamusic.es

Beautiful tone, beautiful heart.

SHINICHI SUZUKI

Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.