Violí, Viola Suzuki i SECE 

DOLORS CANALS ROVIRA

Violí - Nivell 4

Viola - Nivell 2

SECE - Nivell 1

Telèfon : 654 902 824

Ensenya a:

Maresme i Vallès Oriental

Bloc:

http://blocs.xtec.cat/dolorscanalspedagogiamusicavioli/

¡Bien! Mensaje recibido

Beautiful tone, beautiful heart.

SHINICHI SUZUKI

Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.