Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.

SHINICHI SUZUKI

Beautiful tone, beautiful heart.

Piano Suzuki

IRENE GREGORI

DEL RIO

Piano - En formació

¡Bien! Mensaje recibido