Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.

SHINICHI SUZUKI

Beautiful tone, beautiful heart.

Veu Suzuki

JAUME FARGAS FERNÀNDEZ

Veu - Nivell 3

Telèfon: 933 101 794

Web:

www.veusuzuki.cat

¡Bien! Mensaje recibido