Piano Suzuki i SECE

JUDIT ALOY LÓPEZ

¡Bien! Mensaje recibido

Piano - Nivell 3

SECE - Nivell 1

Telèfon: 627 314 918

Ensenya a:

Sallent i Cardona

Beautiful tone, beautiful heart.

SHINICHI SUZUKI

Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.