Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.

SHINICHI SUZUKI

Beautiful tone, beautiful heart.

Piano Suzuki

MARTA IGLESIAS ALVITE

Piano - Nivell 1

Telèfon: 662 083 837

Ensenya a:

Barcelona

¡Bien! Mensaje recibido