Violí Suzuki i SECE

MARTA ORTEGA LÓPEZ

Violí - Nivell 4

SECE - Nivell 1

Telèfon : 646 351 362

Ensenya a: 

Barcelona

¡Bien! Mensaje recibido

Beautiful tone, beautiful heart.

SHINICHI SUZUKI

Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.