Piano Suzuki i SECE

MERCÈ RICART ESPARCH

¡Bien! Mensaje recibido

Piano - Nivell 4

SECE - Nivell 1

Telèfon: 686 602 721

Ensenya a:

Girona i Barcelona

Web:

www.estudimusical88.com

Beautiful tone, beautiful heart.

SHINICHI SUZUKI

Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.