Violí Suzuki

ROSER CORTÈS ESPRIU

Violí - Nivell 4

Telèfon : 630 629 613

Ensenya a: Parets del Vallès

¡Bien! Mensaje recibido

Beautiful tone, beautiful heart.

SHINICHI SUZUKI

Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.