Piano Suzuki

RUTH MIURA

Piano - Diplomada Matsumoto

Formadora de professors

Telèfon: 932 058 146

Mòbil: 631 077 520

Ensenya a:

Col·legi Montserrat - 08013 Barcelona

¡Bien! Mensaje recibido

Beautiful tone, beautiful heart.

SHINICHI SUZUKI

Els Professors de la nostra Associació estan acreditats oficialment segons les normes de la European Suzuki Association (ESA). Alhora tots formen part de la Federació Espanyola i la European Suzuki Association.